Veľkou pomocou pri prevencii priemyselných zariadení je termovízna kamera. Pomáha nielen pri predchádzaní poruchových stavov, ale tiež pri odhaľovaní už jestvujúcich preťažení a nedokonalých spojov.

Príklady merania v rozvádzači: